• Pracujesz na uczelni?
 • Zajmujesz się dostępnością i wsparciem osób z niepełnosprawnością?
 • Chcesz zgłębiać wiedzę z zakresu dostępności?
 • Chcesz zdobyć wiedzę jak pozyskać finansowanie na zwiększenie dostępności swojej uczelni?

Warsztat specjalnie dla Ciebie

FORUM ŚWIADOMYCH UCZELNI

To warsztaty dla kadr wspierających osoby z niepełnosprawnością w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Nasze wydarzenie to platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie dostępności i udzielania wsparcia. Zapraszamy na szkolenia, wykłady, dyskusje i wspólne spędzenie czasu.

VIII Forum Świadomych Uczelni – 19-21 listopada 2024 r.

W trakcie warsztatów:

 • porozmawiamy o dostępności uczelni, usługach wspierających oraz dobrych praktykach.

Zobacz jak było w poprzednich latach

Dlaczego właśnie My?

logo stowarzyszenia twoje nowe możliwości

Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości – od 15 lat działamy na rzecz podnoszenia jakości wsparcia osób z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym. Naszym priorytetem jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w główny nurt edukacji. Wyrównujemy szanse – celem naszych działań jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do kształcenia
i pełnego udziału w życiu społeczności akademickiej.

Tworzymy standardy dostępności oraz środowisko bardziej dostępne społecznie i zawodowo dla osób
z niepełnosprawnościami. W trakcie warsztatów dzielić się będziemy naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie:

 • realizacji 6 projektów w ramach Uczelni Dostępnej, w których pełnimy rolę partnera,
 • usług z zakresu budowania świadomości i zapewnienia dostępności dla 39 uczelni
  z całej Polski.

Od kilkunastu lat organizujemy liczne konferencje, szkolenia i warsztaty związane z tematyką osób
z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowaniem na rynku pracy. Wykonujemy audyty dostępności architektonicznej, cyfrowej stron www i aplikacji, konsultujemy dostępność inwestycji budowlanych. Doradzamy
w zakresie implementacji rozwiązań dostępnościowych w dokumentach wewnętrznych i politykach. Lobbujemy na rzecz zmian w prawie.

Gdzie?

Hotel Holimo okolice Stronia Śląskiego – Kotlina Kłodzka (woj.dolnośląskie)*

Wchodzę w TO! Ile to Kosztuje?

300 zł brutto za 1 uczestnika*

Udział w wydarzeniu jest współfinansowany ze środków PFRON. Zapewniamy:

 • dojazd z Wrocławia na miejsca warsztatów – Stara Morawa,
 • nocleg i pełne wyżywienie,
 • doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały dla uczestników w formie online,
 • networking, wymianę doświadczeń, nową wiedzę w zakresie dostępności i wsparcia OzN na uczelniach.

*W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w projekcie cena dot. tylko (1) pierwszej osoby zgłoszonej z danej instytucji. Udział 2 i kolejnej osoby to pełny koszt noclegu i wyżywienia w hotelu tj. 1200 zł.

MEM Mistrz Yoda trzyma świetlny miecz gotowy do wali. U góry napis Wątpliwości nie mam ja dostępności mistrzem będziesz ty

Jeśli masz wątpliwości - zapytaj

Joanna Kamola-Brzózan
+48 506 958 872
j.kamola@tnm.org.pl

Wyślij zgłoszenie

Projekt realizuje Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości 

Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych